کلأچئه (کلاچاى)، لطره، همیشک کاسپی دریا

گیلک خلکˇ رئه
کلأچئه (کلاچاى)، لطره، همیشک کاسپی دریا

latre.blogfa.com

وبمجی
<-- Start v6rg.com Gil6ki Calendar -->
Gil6ki Calendar
<-- End v6rg.com Gil6ki Calendar -->

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موزیک» ثبت شده استجان لنونه پیله آهنگ Imagine واگردان

 

 

بخیالین (خیال بؤنین)

 

بخیالین بهشتی ننابون

آسؤنه اگر هخسأی بؤنی

هیچ جهندمی أمی بون ننئه

خالی آسمؤن أمی سر نئه

بخیالین مردوم همه

ایمرو رئه زیونن

بخیالین هیچ کشوری ننابون

سخت نیه ای خیال

هیچ‌چی ننئه گه اونˇ دؤنی بکوشی یا بمیری

هیتؤرأنی هیچ دینی ننئه

بخیالین مردوم همه

سؤنی مئن زیونن

ممکنه بؤگید مو خیال‌وؤج هیسم

ولی مو تینار نیم

نأجه دأرم یته روز  کس‌کسأکیم

ؤ دونیا یته بونه

بخیالین مالکیتی ننابون

ویر یئنم اگر تونسه‌بی

نیازی نیه آج ؤ یأسه رئه

یته برأری جرگه مردومˇ رئه (بخیالین)

بخیالین مردوم

دونیا همهٰ به اشتراک ننن

شاید بؤگید مو خیال‌وؤج هیسم

ولی مو تینار نیم

نأجه دأرم ای روز  کس‌کسأکیم

ؤ دونیا یته بونه

 

 ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۲۵
Damön lөtrij