دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

امیر ما هیژده (۲ اسفند / ۲۱ فوریه) ماری زوؤنˇ جهانی رۊجه. ماری زوؤنˇ اهمیتˇ جی پۊر گب بزئه بۊبئه ؤ دئه نیازی نیه چیزی بؤگیم

تصمیم بىتیم أمی ماری زوؤنˇ ره کؤنش بدأریم تا هنده گیلکی، جوؤنؤنˇ مئن داب بؤبۊن ؤ هنده ای دئباری ىادگاره خۊ مئن کارأکشیم. دؤنیم گه أمی زوؤن ناخۊشه، پس وأ کاری بؤنیم.

خنیم گیلکی ره کؤنش بدأریم شمه رن أگر شیمی دیل گیلکی ره تپه ؤ گیلکیه تۊقامندین تۊنین أمی ىاور ببین ؤ گیلکی خؤندشˇ چالشˇ همرأ همرا وکین. ایتؤ گه شئر ؤ نقل ؤ داستان ؤ آواز ؤ بنیویشته، خۊ جی ىا گیلک° شاعرؤن ؤ نیویشتنکسؤن ؤ خؤندنکسؤنˇ جی بۊخؤنین ؤ أمه ره بخسأنید 

نأجه دأریم گه هنده أمی نازنین ماری زوؤنˇ همرأ ریفقابیم ؤ اۊنˇ جی کارأکشیم.

 

خؤنابدؤن

گیلک زاکان

.

.

.

هجدهم امیر ما (۲ اسفند/ ۲۱ فوریه) روز زبان مادری ست. از لزوم پرداختن به زبان مادری و اهمیت آن به میزان کافی صحبت شده است.

تصمیم داریم برای پاسداشت این روز و یادآوری این نکته که گیلکی دچار بیماری فراموشی ست، همت کنیم، تا شاید گیلکی بین جوانان باز هم حضور پیدا کند و از این طریق بتوانیم گیلکی را با نسل جوان و فراموشکار گیلک آشتی دهیم.

از این رو تصمیم گرفتیم هرکدام به میزان توانایی و علاقه ی خود گامی در راستای پاسداری از این میراث ارزشمند برداشته و در ارج نهادن به این یادگار نیاکانمان بکوشیم. اگر شما نیز به زبان گیلکی علاقمند و نسبت به آینده ی آن نگران هستید می توانید به چالش گیلکی خوانی بپیوندید. به این صورت که شعر، نقل، داستان، آواز و نوشته ای از خود یا از شعرا، نویسندگان و خوانندگان گیلک را بخوانید و برای ما ارسال کنید.

امید داریم که گیلکان با این میراث عزیز مهربانانه تر رفتار کنند.

 

با تشکر

گیلک زاکان

 

 

آدرس کانال تلگرامی:   

 

https://telegram.me/gil6kim

 

ارتباط با ادمین:

Https://telegram.me/Latrij

L6trij@gmail.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۴ ، ۱۸:۵۱
دامؤن