دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

خانه رؤشن بی چراغˇ رؤشنایی بئه؟ نیبه

تۊ أگر من تا نبی، مۊشکل‌گۊشایی بئه؟ نیبه

 

می سگ-ه عاره ببم نامردٚمانˇ زرخرید

پۊر، گدا کیسه جه غیر أز رۊسیایی بئه؟ نیبه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۹ ، ۰۹:۱۹
دامؤن