دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گیلکی» ثبت شده است

خانه رؤشن بی چراغˇ رؤشنایی بئه؟ نیبه

تۊ أگر من تا نبی، مۊشکل‌گۊشایی بئه؟ نیبه

 

می سگ-ه عاره ببم نامردٚمانˇ زرخرید

پۊر، گدا کیسه جه غیر أز رۊسیایی بئه؟ نیبه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۹ ، ۰۹:۱۹
دامؤن

روی صحبتم با بچه‌هاییه که پدر و مادراشون گیلکی صحبت می‌کنن، اما خودشون «فقط می‌فهمن و نمی‌تونن صحبت کنن».

 

تا به حال شده از صحبت کردن باباتون تو جمعی خجالت بکشید؟ مثلن وقتی تو یه مهمونی یهو اصطلاحات گیلکی‌یی رو بگه که خیلیا بلد نباشن و باباتون شخصی قدیمی به چشم بیاد.

یا از آواز خوندنای یهویی‌ی باباتون حس بدی بهتون دست بده؟ مثلن تو همون مهمونی یهو با پیش‌دستی و ... ضرب بگیره و شروع کنه به خوندن یه آهنگ از «محمود هندی».

 

اگه آره، روی صحبت من دقیقن با خودتونه.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۹ ، ۱۲:۲۴
دامؤن

آدمˇ کۊته چی دۊمبال مۊجنه؟

یه شر زمین

شر

شر ؤ ور

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۹ ، ۱۳:۳۴
دامؤن

ایمرۊ اسفندار ما سینزه هیسه. ۱۷ رۊج بۊمؤنسه تا نؤرۊزبل.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۹ ، ۰۹:۴۲
دامؤن

۱

 

کۊرؤنا بۊمأ، بری آدمانˇ زیویشˇ مئن، ولی طبیعتˇ ره خۊب بؤ.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۹ ، ۱۶:۲۳
دامؤن

کۊچˇ سیا مأیی یته داستان هیسه "صمد بهرنگی" جی. ای داستان-ه صمد سال ۴۶ بنویشته یؤ تا ایسه ای داستان همیشک ایرانی داستانانˇ مئن خۊ جاجیگه-أ دأشته. ای داستان-ه مۊ چن سال پیش وگردأنئم، ولی چن سال دکشی تا این-ه دچین وأچین بؤنم. ایسه ای داستان-ه نم نم ایه ننم.

 

شیمی نظران مره مؤهمن. ممنۊن

 

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۲۲
دامؤن

دراز‍ˇ زۊمؤسسان

تۊمانابۊنه جان

وهارˇ سرؤنه بۊنه ؤ گۊل تیته کۊنه

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۸
دامؤن

مرگ حققه

حق دأره هرکس-ە خأنه بؤکۊشه

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۸ ، ۲۰:۰۱
دامؤن

گۊل‌باغˇ مئن گۊل دننئه، هرچی دره گندˇ واش

گۊل‌ئکان' چال‌ئاتن

گۊل‌باغ' گؤزمال‌ئاتن

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۰:۱۰
دامؤن

وختی گه هوایی پؤستˇ أولی هوانوردان آفریقا چافˇ سر پرواز دؤبؤن، یته هواپیما صحرا مئن، یته کاروانˇ ور بنیشت. خلبان خأس کاروانی‌ئنˇ همرأ ویشتر آشنا وکه، یته چادۊرˇ مئن چأیی بۊخؤرد ؤ هیتؤ گه گب زأ دؤبؤ خۊ غبغب' باد تودأ یؤ بؤگۊت: "مۊ ای هواپیما همرأ چن ساعتˇ سر راهی' بۊمأم گه تی کاروان دۊ ما سر شۊنه."

پیرˇ مرکه یه مینئه اۊن' بپیرأس، ایمأ خئلی رحت بؤگۊت: " خا تی دبخی وختˇ همرأ چی کار کۊنی؟"


چاف= ساحل

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۲
دامؤن