دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شئر» ثبت شده است

خانه رؤشن بی چراغˇ رؤشنایی بئه؟ نیبه

تۊ أگر من تا نبی، مۊشکل‌گۊشایی بئه؟ نیبه

 

می سگ-ه عاره ببم نامردٚمانˇ زرخرید

پۊر، گدا کیسه جه غیر أز رۊسیایی بئه؟ نیبه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۹ ، ۰۹:۱۹
دامؤن

آدمˇ کۊته چی دۊمبال مۊجنه؟

یه شر زمین

شر

شر ؤ ور

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۹ ، ۱۳:۳۴
دامؤن

دراز‍ˇ زۊمؤسسان

تۊمانابۊنه جان

وهارˇ سرؤنه بۊنه ؤ گۊل تیته کۊنه

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۸
دامؤن

مرگ حققه

حق دأره هرکس-ە خأنه بؤکۊشه

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۸ ، ۲۰:۰۱
دامؤن

 

دردˇ دیل

 

من دخیل دوستن-أ ننم

من نگم درخت بیخۊده، ولی

تا ایسأ اۊ کس کی تی گبان-أ گوش‌أده

چۊبˇ أمرأ دردˇ دیل کۊدن بده

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۳
دامؤن

دار

دار

دار

هرکی خۊ ننجه غم' خؤره؛

 

چی-

        خأن بۊبۊن دامؤنˇ کار!

 

 

 نیما فرید مجتهدی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۱۳
دامؤن

دریا لگ نیشته بؤم

آرسۊ همرأ بؤگۊت

تم نزن تم نزن

 

آسمان بۊرمه گۊد

آسمان گۊرره گۊد

گۊت ویریس تم نزن

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۷
دامؤن

مۊ نأ دریا خنم نأ دشت ؤ دامان

چی فرقی کۊنه ده باغ ؤ خیابان

می ور وختی گه نئیسأی تۊ ریفئق جان

**

تی چیشمان' ندئم هیچ جا مۊ لاکۊ

تی چیشمانه می تاریکˇ شوˇ سۊ

مه‌ره آخر کۊشه ای چیشم ؤ آبرۊ

**

گاگلف هر طرف' چۊم دۊجنم

خۊشی دۊمبال مۊجنم

بلˇ مۊسان سۊجنم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۷ ، ۱۰:۲۱
دامؤن

نرمˇ جا نیشتید

 

بۊرسˇ مئن

پۊلˇ همرأ بازی کۊنین

 

بازی کۊنین

خنده ره

پۊلˇ ره

 

شۊمۊ

خندنین

کۊشنین

پۊل، پۊلˇ سر ننین

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۵۰
دامؤن


هاویر

 

 

هاویر آزادی ره مردۊم بزیون

خؤشی ؤ عززتˇ همرأ دزیون

 

زیمین ؤ آسمؤنˇ یاورابۊن

خۊشؤنˇ مۊشکلؤنˇ داورابۊن

 

هاویر آزادأبیم ظۊلمˇ جی هاویر

هاویر دۊنیا وکئه خلکˇ شی هاویر

 

هاویر نکلئه دئه مۊشک مردۊمˇ سر

بۊخؤسه، تم بزأر، زأک، خۊ مۊما ور

 

دئه مأرˇ سینه مئن ترسی نۊمؤنه

بۊخؤنه این گرش شادی ترؤنه

 

هاویر هیشکس نؤگئه دئه هیشکسه زۊر

نؤبۊن جنگˇ جی هیشکس ناقص ؤ تۊر

 

هاویر خنده صیدا دۊنیا وگیره

هاویر مظلۊم، خۊ حققه هگیره

 

هاویر مرزˇ دسˇ جی راحتأبیم

تۊفنگˇ ناکسˇ جی راحتأبیم

 

هاویر دئه هیشکسی وشنأ نۊخؤسه

کسی فرده غمˇ همرأ نۊخؤسه

 

دامؤن_لتریج

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۰۱:۴۳
دامؤن