دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

گیل‌گمش

دوشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ

گیلگمش اولین حماسهی بشری هیسه


ای هوسنیئه مو وگردأنئم ؤ تصمیم بئیتم نمنمئه بنم هی جیگه مئن ؤ شیمی نظرؤنˇ رفاق (رافا/ریفا) هیسأم.

 

لوح ۱- پولک ۱

 

زیمینˇ خودا همهچیئه دی. همه کسˇ همرأ  آشنایی دأشت ؤ همه کسˇ کار ؤ قووته دؤنس. همهچیئه فأمس. مردومˇ رفتار ؤ اوشؤنˇ زیویشˇ مئنˇ جی واخؤ بؤ.

جیسکؤنه مألوم کود. جولفˇ جولف دؤنئسهٰن وهره کشف بوبؤ. پیله طوفانˇ پیشترˇ جی آگایی گیت. خئلی را بوشؤ دور-دورانˇ طرف. وی پیله أویری، رنجˇ جی ؤ وی سفر، سختی جی پور بؤ.

خو مشققتانه همهٰ میخی قلمˇ مرأ بنیویسأنی. وی پیله کارؤن ؤ وی  سختیئن، سنگˇ سر هکلاش بدأ بوبؤ.

"گیلگمش"، قوی پألهوؤن، "اوروک"ˇ دؤر حصار کشنه. حصاردار شأرˇ مئن، موقددس سوما، بلندˇ کو موسؤن بؤ. بنا پایه مؤکم هیسه. هوتؤ کی اینگار سوربˇ جی چاؤتهٰن. جلیلخؤنه پنا مئن کی آسمؤنˇ خودا اونˇ  مئن هیسهئه. شأرˇ کوروج پیله شره فیویتئه. ژاندارمان روز دراز روزه حصارانˇ سر هیسأن، هوتؤ شؤانم پاسبانؤن.

"گیلگمش"ˇ یه سوم آدم ؤ دو سومأنی خودا هیسه. شأریئن رماتهٰر ؤ شاباشˇ همرأ  وی هیکلˇ عکسه یئنن. قشنگی ؤ قووتˇ مئن وی موسؤنچی فندرسته نوبئه. شیرهٰ رمأنه، اؤنˇ یالˇ گیره ؤ کاردˇ مرأ اونه کوشه. وأشی ورزأکه خو توند ؤ قوی رزینˇ همرأ  شیکار کونه.

شأرˇ مئن وی گب خودی قانون هیسه. زأکؤن کیا گبؤنه خو پئرˇ گبˇ جی ویشتر محل کونن. وچه هلأ مرد نوبؤر شأرˇ سر گالشˇ خدمت هیسه. یا مالائه، یا موزدور، یا گوسن˚گالش، یا ساختمؤنؤنˇ سرپرست ، یا نیویشتنکس ؤ یا موقددس سوما خادیم.

"گیلگمش" وأکتن نأره، سختیئنˇ جی خورومتر بونه.

زوردارؤن، پیلاتهٰن، دؤنسهکسؤن، پیر ؤ جوؤن، تونسهبؤرکسؤن وهره وأ کار بؤنن. "اوروک"ˇ جلال همه کؤگهأن ؤ شأرؤنˇ جی ویشتر وأ سو بؤنه.

"گیلگمش" مأشوقهٰ دیلخا ور را ندنه. تؤنسهبؤرکسˇ لاکویه وی پألهوؤنˇ ور را ندنه. اوشؤنˇ (لاکئیکؤن) ژگله گتˇ خودانˇ نالˇ سر، آسمؤن ؤ موقددس "اوروک"ˇ خودان، ویریسأ کی:

«شومو وأشی ورزهٰ چاگودید ؤ یالدار شیرهٰ، "گیلگمش" – أمی کیا - اوشؤنˇ جی پورزورتره. خو موسؤنچی موته مننئه. وی زور أمی سر خئلیئه، اون مأشوقهٰ دیلخا ور را ندنه ؤ پألهوؤن لاکؤیه خو مردˇ رئه.

"آنو"، آسمؤنˇ خودا، ایشؤنˇ ژگلهٰنه بیشتؤبس. "ارورو" گتˇ قالبپرداز خودا دوخؤند:

«"ارورو"، تو پألهوؤن  "مردوک"ˇ همرأ  آدم ؤ جؤنورؤنه چاگودی ایسه ایته نقش چاکون کی "گیلگمش"ˇ همرأ یهمیزؤن ببون. یته پورزور مؤجود هونˇ موسؤن، ولی فقط سأرایی جؤنور نبون. وختی اونˇ زمت رسئنه. ای پورزور بیه "اوروک"ˇ مئن. وأ "گیلگمش" همرأ  جنگ بؤنه. بأزین، "اوروک" تام زئنه.»

"ارورو" کی اینه بیشتؤبس خو خیالˇ مئن ایته مؤجود چاگود، هوجور کی "آنو"، آسمؤنˇ خودا، خأس. خو دسؤنه بوشؤرد. گله خو دس بگیت ؤ خو مأر-خودایی فیلیکˇ همرأ اونه تراکود. "انکیدویه" چاگود. یته پألهوؤن  چاگود، "نینیب"، جنگˇ پرخاشگر خودا، خون ؤ دمˇ همرأ .

 

زیویش: زندگی

جیسک: راز

سوما:معبد

رماتهٰر: ترسان

دیلخا: محبوبنظرات  (۲)

تی دم گرم. کاش خاص اسمؤنه گیومه مئن " " بنویسی کی آدم بدؤنه فلان کلمه جیگه یا فرد نؤمه یا یکته گیلکی کلمهٰ کی تایسه آدم گوش نخؤرده.
دوعاجیگه زیاد خؤجیر نیه. أمه گیلکی مئن این همه کلمه دأنیم راجه به دینی جیگهٰ‌ن. چره اوشؤنه کارانیتی؟
أویج:
۱. حتمن

۲. دوعاجیگه رئه گیلکی مئن چی دأریم؟ ممنون بونم بگی مه‌ره
تی دس درد نکونه. امه چره یاده "گیل گمش "دکتی؟ تا اوره که مو دونم، این یته افسونۀ آشوری. به گیلکی ربطی ندانه.
أویج:
ای افسؤنه (آسنی /هؤسنی ؤ ...) سۊمری هیسه ؤ اولی حماسه ای هیسه گه بشرˇ جی برسئه أمی دس.
اۊنˇ ربط گیلکی همرأ وگردأنی هیسه گه مۊ بؤگۊدم :-).
ای أفسؤنهٰ اینˇ وأسر وگردأنئم گه 
۱. ای داستان نۊشؤن دنه آدمان دئبارˇ جی تا هی ایمرۊ خۊ زیویش (زیندگی) مئن وجۊدی دغدغه دأشتن، مرگ ؤ زیویش ایشؤنˇ ره مسأله بؤ یؤ ... . 
۲. ای پرؤژهٰ تقریبن سال ۹۲ سرأگیتم ؤ انجؤم بدأم، ولی تنبلی ؤ ... وأسر تا ایسه هیچ جا منتشر نۊبئه (ایشلله ایمسال منتشر بۊنه)
۳. یه سری فرضیات سۊمرئن ؤ گیل گمشه، گیلکانˇ همرأ مرتبط دؤنه، اۊ زمت گه ای افسؤنهٰ وگردأنئه دؤبؤم ای مؤضۊع مه'ره  جالب بؤ (ایسه ده خئلی مؤهم نیه :-) ) 
۴. ویشتری دلیل هۊ دغدغه ای هیسه گه انسانˇ ذاتˇ مئن دره ؤ اۊ دغدغه یته محرکه نیرۊ هیسه گه اۊنˇ ره پرسش ایجاد کۊنه، ؤ ای پرسشان باعث بۊنه آدمان بؤشۊن تا خۊ سۊالانˇ ره أویج (اؤجا/جواب) بیأجن.

بؤبۊن گه أمه'ره'نی أمی أویجانه بیأجیم

خسأنئن

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی